Obaveštenja

Poštovani kupci i prijatelji, i svi dragi ljudi

koji ste se na svoj način uključili da Sarajevski ćevap “Kod Krikija” u kratkom roku

ponovo počne da radi, VELIKO VAM HVALA!

Vidimo se na starom mestu! U novom ruhu! Čekamo Vas!

Počeli smo ponovo da radimo 02.04.2022.godine nakon kratke pauze prinudnog renoviranja.